Äldsta däggjurshåret modernt

Vad som sägs vara det äldsta däggdjurshåret har hittats i bärnsten från Frankrike. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan har bärnstenen daterats till ca 100 miljoner år.

Avtryck av däggdjurshår med äldre dateringar har tidigare hittats i Kina. Men detta är första gången som forskarna haft möjligt att studera ytstrukturen på så pass gammalt hår. Man fann då att dessa fossila hårstrån var uppbyggda på samma sätt som nutida däggdjurshår. De mikrostora strukturer i ytskiktet som har till uppgift att skydda mot vatten hade en identisk uppbyggnad med dagens.

En fantastisk upptäckt, säger evolutionsforskarna, som visar att mikrostrukturen hos däggdjurshår alltid varit densamma. ”Kanske att däggdjurshår fungerar så bra att det inte behöver utvecklas” säger den franska forskare som upptäckte håren i bärnstenen. En bra design från första början, med andra ord.

Från vilket djur som de båda hårstrån kommer ifrån kan forskarna inte säga. Inte heller hur håret har inneslutits i bärnstenen. En liten ledtråd man har är fyra tänder från ett forntida pungdjur, som hittats på samma fyndplats som bärnstenen.

Källor: Naturwissenschaften, New Scientist och PNAS

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.