Archaeopteryx i nytt ljus

Berömda fågelfossilet Archaeopteryx har studerats ännu en gång. Denna gång med en avancerad röntgenmetod med mycket starkt ljus, som avslöjat detaljer som forskarna inte haft möjlighet att se tidigare.

Archaeopteryx

För varje ny studie av Archaeopteryx upptäcks alltflera likheter med nutida fåglar.

Tidigare har man exempelvis trott att det enbart var avtryck av fjädrarna som fanns kvar. Men nu upptäckte man att även rester av fjädrarnas mjukdelar finns bevarade. Man upptäckte även att kemiska substanser, som exempelvis fosfor, koppar och zink fanns kvar i det fossila skelettet. Det är spårämnen som även är viktiga hos nutida fåglar.

Men trots alla tidigare studier av Archaeopteryx som en vanlig fågel, lyfts denna likhet med nutida fåglar som en kemisk länk mellan fåglar och dinosaurier. En tämligen svårförklarig länk då det är likheten med nutida fåglar som kommer fram i den nya studien, och inte någon likhet med dinosaurier eller andra reptiler.

En brittisk geokemist pekar också på det häpnadsväckande i att kemiska substanser kan finns kvar efter 150 miljoner år. Ja, nog låter det ganska otroligt och kanske långt ifrån sant. Om dateringen skulle röra sig om några tusen år låter det betydligt mer trovärdigt.

Källor: PhysOrg, New Scientist, ScienceNews och PNAS

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.