Oförändrad pelikannäbb

Varför har pelikanens näbb inte förändrats under 30 miljoner år? Det frågar sig evolutionsforskarna utifrån en fossil pelikan-näbb som hittats i sydöstra Frankrike.

Enligt de franska forskarna är näbben så lik den hos dagens pelikan-arter att den kan klassifiseras inom det nutida (och enda) släktet Pelicanus. Tillsammans med fossila delar av huvudet och nacken uppvisar fossilen stora likheter med den pelikanart som på svenska kallas ”vit pelikan” (Pelecanus onocrotalus).

Pelikan

Såg den kanske ut ungefär så här, den pelikan vars näbb nu hittats i franska sedimentlager?

Den långa näbben med den säregna strupsäcken är som bekant pelikanens främsta kännetecken. På grund av den kan pelikanen fånga sitt byte i vattnet, för att sedan spotta ut vattnet och svälja ner den (mestadels) fisk som fångats. Vilket de således gjorde även i fornstora dar

Forskarna frågar sig nu om pelikanen redan för 30 miljoner år sedan hade nått sin optimala utveckling, ifråga om flygkonst och födointag? Man tror dock att det bör finnas någon ytterligare förklaring, men vad har man inget svar på. Att man hittat fossil som är så lika nutida djur och växter att ingen nämnvärd förändring har ägt rum, oavsett dateringen, är dock ingenting ovanligt. Man kan bara titta igenom denna spalt av kortnytt för att hitta en mängd sådana exempel.

Det är mer hypotesen bakom frågeställningen, att man utgår ifrån att det bör ha varit en utveckling, som gör det hela invecklat, inte fyndet i sig.

Källor: Journal of Ornithology och New Scientist

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.