Mjöl i stenålderskosten

Enligt Första Mosebok har människan brukat jorden och odlat säd från historiens första dagar. I fjärde kapitlet läser vi om Kain som ”blev en åkerman”. Adam fick redan vid fallet veta att det i framtiden skulle bli slitsamt för honom att ”äta sitt bröd”. Detta indikerar att han redan i Eden kände till hur bröd blir till, med allt vad det innebär med att odla säd, mala mjöl osv.

Skillnaden mot idag var att i Eden var jorden näringsrik och bördig. Och om det nu var så att man redan där fick i uppdrag att odla vissa grödor bör det ha varit ganska lätt. Inte som senare i historien där marken ofta blev hård och ofruktsam och ibland bar tistel och törnen som måste röjas undan.

Vetemjöl

Nya arkeologiska fynd av mjölrester visar att mjöl haft större betydelse längre bakåt i tiden, än vad man hitintills trott.

Visst kan begreppet ”att äta sitt bröd” ha varit lite symboliskt, som stod för att hela livsföringen skulle bli besvärlig. Men hur som helst bör Gud ha refererat till ett begrepp som Adam kände till, och färdiga limpor växer som bekant inte på träd. Det finns en process innan de kommer till. Hur som helst var kunskapen att bearbeta säden, för att bland annat baka sitt bröd, säkerligen något man bar med sig från tiden före Noas flod. Kunskaper som sedan bevarades genom generationerna i mer eller mindre avancerade former av olika folkgrupper.

Evolutionsforskarna däremot har en helt annan historiesyn. Där åt den ursprungliga människan i huvudsak kött, och gjorde så under mycket lång tid. Visserligen tros hon även ha ätit vilda, ätliga växter, vilket det även finns många arkeologiska belägg för. Under senare tid har det också kommit alltfler fynd som visar att människan även åt fisk redan tidigt i historien. Men att hon skulle odlat säd, eller samlat vild sådan, som hon sedan malde till mjöl, är något som uppstod sent enligt ett evolutionshistoriskt perspektiv. (På detta stöder sig de som förordar en så kallad stenålderskost, med mycket kött och lite, eller alls inget spannmål.)

Ett och annat fynd har tidigare gjorts som visat att människan malde olika sädesslag och bakade bröd redan tidigt i historien. I Israel har man exempelvis gjort några fynd, som består av stärkelse från vildkorn och vete på en forntida kvarnsten, samt en enkel ugn. Fynden är daterade till ca 22 000 år. [1] Ett annat exempel är några stenåldersverktyg från Mocambique med rester från främst durra. Det är ett gräs som än idag är en basvara på många håll i Afrika.Verktygen, som daterats till ca 100 000 år, har uppenbarligen använts för att tillreda maten. [2] [3]

Nu har forskarna hittat mjölrester på gamla malstenar på olika platser i Europa. Det rör sig om så skilda platser som Italien, Ryssland och Tjeckien. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är stenarna daterade till ca 30 000 år.[4] [5] [6] [7] Att de hittats på så många olika platser indikerar att bruket att mala mjöl var en mer utbredd företeelse bland forntidens människor, än vad man hitintills trott. Forskarna tror att man tidigare ofta missat fynd efter mjölrester, då arkeologer ofta tvättat de verktyg som använts vid malningsprocesser och mjölresterna har på så sätt försvunnit.

Köttkonsumtion lämnar i sin tur mycket tydligare spår, och därigenom har uppfattningen uppkommit att man under stenåldern mestadels levde av kött. Denna åsikt hävdar såväl forskarna av den nya studien, som andra som tagit del av den, är en missuppfattning. En av dem går så långt att han säger att om människan endast skulle leva på en sådan köttdiet, som tidigare framförts, skulle man drabbas av proteinförgiftning.

Källor:

  1. [1] Nature 2004 vol 430 sid 670-673, Dolores et al ”Processing of wild cereal grains in the Upper Palaeolithic revealed by starch grain analysis” http://anthropology.si.edu/archaeobio/Ohalo%20II%20Nature.pdf
  2. [2] Science 2009 vol 326 sid 1680 – 1683, Mercader ”Mozambican Grass Seed Consumption During the Middle Stone Age” http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/326/5960/1680
  3. [3] http://news.sciencemag.org/sciencenow/2009/12/17-02.html
  4. [4] http://www.pnas.org/content/early/2010/10/08/1006993107.abstract
  5. [5] http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/10/the-cavemens-complex-kitchen.html
  6. [6] http://www.nature.com/news/2010/101018/full/news.2010.549.html
  7. [7] http://creation.com/stone-age-flour

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.