Staten sponsrar skapelsemuseum i USA

Answers in Genesis, som står bakom Creation Museum i Kentucky, har framskridna planer på att följa upp detta, genom att uppföra en större park, kallad “Ark Encounter”.

Det mest centrala i parken, och som står bakom namnet, kommer att vara en skalenlig modelll av Noas ark. Men det är långt ifrån allt. Bland de övriga planerna kan vi nämna en modell av Babels torn, en tidsenlig stad, en djurpark, en ekovänlig nöjespark och – inte alltför överraskande i sammanhanget – ett flertal olika dinosauriemodeller.

Det lite intressanta i sammanhanget är att staten går in och sponsrar uppförandet av parken. Man motiverar bland annat med att byggnationen kommer att skapa ca 900 jobb, dra in skatt åt staten och bli en fin turistattraktion. Inte så oväntat finns det forskare som kritiserar statens engagemang i det hela, då man menar att staten ska stå fri från religion.

Parken beräknas stå klar år 2014, och vi som besökt Creation Museum och sett hur väl man lyckats med det, kan bara önska Answers in Genesis lycka till och hoppas att de lyckas lika bra med den planerade parken.

Källor: Science NOW, Ark Encounters hemsida

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.