TV-debatt i SVT inställd

SVT Debatt skulle på skärtorsdagen kl 22.00 ha sänt en debatt kring ursprungsfrågorna. I debatten skulle bl.a. Vesa Annala och Göran Schmidt, båda aktiva i Genesis, och Christer Sturmark från Humanisterna ha medverkat.

Frågor som skulle ha debatterats är bl.a.: Får man ifrågasätta evolutionen? Finns några belägg för att den inte är sann? Hur skapades livet annars? Finns det, som Sturmark hävdar, en fara i att ifrågasätta evolutionen?

SVT valde dock i måndags (18/4) att ställa in debatten. Det är oklart varför (av programinformationen att döma ansåg redaktionen tydligen att vargar och hedersflyktingar är ett ”hetare” debattämne), och det verkar inte finnas någon plan för att genomföra debatten senare. Vi i Genesis hade sett fram emot debatten, och kan bara beklaga SVT:s beslut.

Share
This entry was posted in Evenemang and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.