http://old2.genesis.nu Sat, 08 Jun 2013 20:18:16 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3.1 Boka in årets skapelsekonferens! http://old2.genesis.nu/2013/06/boka-in-arets-skapelsekonferens/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=boka-in-arets-skapelsekonferens http://old2.genesis.nu/2013/06/boka-in-arets-skapelsekonferens/#comments Wed, 05 Jun 2013 18:37:11 +0000 Webmaster http://www.genesis.nu/?p=1490 Continue reading ]]> Dags att boka in årets Skapelsekonferens i almanackan, som detta år äger rum helgen 20-22 September 2013 i Pingstkyrkan i Umeå! Välkomna!

Huvudtalare på konferensen blir Michael J Oard, meteorolog som är en av de mest belästa och publicerade forskarna i hela världen inom sitt område.

Andra talare på konferensen är:

 • Johannes Axelsson – NO-lärare som skapar debatt bland humanister och ateister samt driver den kanske den mest besökta skapelsesidan i Norden
 • Samuel Ärlebrandt – Ungdomspastor och utbildad i skapelsefrågorna
 • Daniel Brandt – Gymnasielärare i historia och teolog/präst

Läs mer om konferensen på konferenssidan! – Affisch för utskrift och spridning finns att ladda ned här! (PDF)

Share

]]>
http://old2.genesis.nu/2013/06/boka-in-arets-skapelsekonferens/feed/ 0
Evolutionister, vakna upp! http://old2.genesis.nu/2013/05/evolutionister-vakna-upp/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=evolutionister-vakna-upp http://old2.genesis.nu/2013/05/evolutionister-vakna-upp/#comments Mon, 20 May 2013 13:33:17 +0000 Anders G http://www.genesis.nu/?p=1462 Continue reading ]]> Min lokaltidning VLT beskriver 2013-05-18 en studie i Nature där man rapporterar om att forskare nu funnit både människoapor och markattartade apor i oligocen och därmed täppt till ”ett stort hål” i primaternas historia. Det låter väl som en framgång för evolutionsläran? Inte alls, för det man hittat är två ”klart åtskilda” representanter för människoapor respektive markattartade apor. Den antaget gemensamma anmodern ”måste sökas i ännu djupare berglager”.

Evolutionister, vakna upp! Ännu en gång visar fynden på klart åtskilda grupper. Mellanformerna dem emellan är rena önsketänkanden. Ni kan alltid hoppas hitta dem genom att gräva ännu lite djupare, men när ska ni våga följa bevisen dit de leder, dvs att grupperna är skapade fullt färdiga från början?

Share

]]>
http://old2.genesis.nu/2013/05/evolutionister-vakna-upp/feed/ 0
Ladda ner specialnumret av Tidningen Genesis! http://old2.genesis.nu/2013/05/ladda-ner-specialnumret-av-tidningen-genesis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ladda-ner-specialnumret-av-tidningen-genesis http://old2.genesis.nu/2013/05/ladda-ner-specialnumret-av-tidningen-genesis/#comments Fri, 17 May 2013 23:25:32 +0000 Webmaster http://www.genesis.nu/?p=1446 Continue reading ]]> Det uppskattade specialnumret är nu slut i lager – för tredje gången! Den har tryckts i sammanlagt 9000 exemplar och nu planeras en fjärde tryckning. För att fler ska få del av dess innehåll har vi nu bestämt oss för att tills vidare även sprida den i pdf-format. För mer information, se nedladdningssidan, eller
ladda ned direkt!

I specialnumret finner du bland annat följande rubriker:

 • Läroböckernas förklaringar håller inte!
 • Bibeln i biologin
 • Liv i universum
 • Är livet meningslöst?
 • DNA-koden
 • Fossil
 • Genetisk likhet
 • Mellanformer – apmänniskor

Share

]]>
http://old2.genesis.nu/2013/05/ladda-ner-specialnumret-av-tidningen-genesis/feed/ 0
Välutvecklade sinnen http://old2.genesis.nu/2013/04/valutvecklade-sinnen/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=valutvecklade-sinnen http://old2.genesis.nu/2013/04/valutvecklade-sinnen/#comments Wed, 10 Apr 2013 10:47:51 +0000 Webmaster http://www.genesis.nu/?p=1401 Continue reading ]]> En nyligen gjord forskningsstudie, på hjärnan och innerörat hos en Therizinosaurus, visar att dessa dinosaurier hade mycket välutvecklade sinnen. I varje fall då det gällde syn, hörsel och balans. Studien gjordes med hjälp av modern datortomografi.

Resultatet av studien sägs något överraskande för forskarna, då nämnda dinosaurier anses ha varit fredliga växtätare. Man menar att det varit lättare att förstå resultatet av studien om det rört sig om rovdinosaurier. Den förklaring som forskarna nu tänker sig är att dessa fredliga växtätare utvecklats från rovdinosaurier. Och att det var som sådana de “utvecklat” sina välutvecklade sinnen. Vilka de sedan behöll, även om de inte längre var lika nödvändiga. Allt utifrån evolutionsforskares synsätt att olika djur och växter oftast utvecklar det man har nytta av, varken mer eller mindre. Några fossilfynd eller andra fakta som stöder en sådan tankegång finns dock inte.

Fossilen av Therizinosaurus, som hittats i Mongoliet, visar att dessa forntidens reptiler var ca 7 meter långa och hade ca 50 cm långa klor. Det sistnämnda kan kanske väcka en viss förvåning, mer än den goda synen och hörseln. Men visst kan de ha kommit väl till pass, för att gräva efter rötter och annat i forntidens skogar. Forskarna tror att klorna också kan ha använts till föra grenar till munnen, och kanske för att gräva upp termitbon.

Även flera växtätare bland dagens djur är utrustade med kraftiga klor, om än inte halvmetern långa.

Källor: PLOS ONE och Phys.Org

 

Share

]]>
http://old2.genesis.nu/2013/04/valutvecklade-sinnen/feed/ 0
Liten hjärna trots ”lång” utveckling http://old2.genesis.nu/2013/03/liten-hjarna-trots-lang-utveckling/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=liten-hjarna-trots-lang-utveckling http://old2.genesis.nu/2013/03/liten-hjarna-trots-lang-utveckling/#comments Wed, 06 Mar 2013 20:50:10 +0000 pa http://www.genesis.nu/?p=1396 Continue reading ]]> En hjärnskanning av en Ampelosaurus visar att deras hjärna inte var längre än 8 cm. Detta trots en kroppsstorlek på ca 15 meter och en ”utvecklingstid” på ca 70 miljoner år. Ampelosaurus klassificeras som en titanosaurie, den dinosauriegrupp bland vilka flera av de största exemplaren av sauropoder har påträffats.

Forskarna kommenterar att tillväxten av hjärnan inte favoriserades i sauropodernas utvecklingslinje. Att tidsperspektivet är en smula överdrivet tycks man, som vanligt är, inte fundera något närmare över.

Att dinosaurier har en liten hjärna i förhållande till kropps-storleken är varken nytt eller ovanligt. Som exempel kan nämnas välkända Stegosaurus, med en längd på ca 10 meter, och en hjärna av ungefär en valnöts storlek.

Källor: Phys.Org och PLOS One

 

Share

]]>
http://old2.genesis.nu/2013/03/liten-hjarna-trots-lang-utveckling/feed/ 0
Icke-evolutionära mönster http://old2.genesis.nu/2013/02/icke-evolutionara-monster/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=icke-evolutionara-monster http://old2.genesis.nu/2013/02/icke-evolutionara-monster/#comments Fri, 15 Feb 2013 08:52:44 +0000 Anders G http://www.genesis.nu/?p=1376 Continue reading ]]> Jag läser i min lokaltidning Västmanlands Läns Tidning (2013-02-07) om nya rön kring Homo erectus. Några citat:

”Det mesta pekar alltså mot att något exceptionellt i människolinjens historia inträffade just då, vid den tidpunkten. Hjärnan blev mycket större och kroppsformen förändrades, samtidigt som kulturen och redskapstillverkningen genomgick en revolution.”

”Allt detta måste ha utspelat sig inom en mycket kort tidsrymd. Plötsligt tog evolutionen ett språng.”

”Lika märkligt är att språnget avlöstes av en mycket lång period då nästan ingenting hände.”

Många, stora, snabba och samtidiga förändringar alltså, följt av lång tid utan förändringar. Låter inte detta som raka motsatsen till evolution?

Share

]]>
http://old2.genesis.nu/2013/02/icke-evolutionara-monster/feed/ 0
Sköldpadds-soppa http://old2.genesis.nu/2013/02/skoldpadds-soppa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=skoldpadds-soppa http://old2.genesis.nu/2013/02/skoldpadds-soppa/#comments Thu, 14 Feb 2013 14:01:17 +0000 pa http://www.genesis.nu/?p=1373 Continue reading ]]>

I den fossilrika Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina har paleontologerna gjort ett anmärkningsvärt stort fynd av fossila sköldpaddor, ca 1800 stycken. Ryggskölden hos fossilen är ca 15-20 cm.

Fossilen ligger i högar, staplade på varandra. Sköldpaddorna ligger så tätt som 36 per m2. Även om det finns gott om andra fossil i närheten, är sköldpaddsfossilen knappt blandade med några andra fossil. Under de senaste åren har man annars här hittat fossil efter exempelvis hajar, krokodiler, däggdjur och åtskilliga dinosaurier. Lagren (jura) med sköldpadds-fossilen är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterade till 160 miljoner år.

Den förklaring som forskarna ger till den stora anhopningen av dessa fossil, hämtas från sköldpaddors beteende i nutidens Australien. Där samlas ibland sköldpaddorna under svåra torrperioder i kvarvarande vattenpölar för att invänta regn. Enligt forskarna var det fossilrika området i Kina tidigare ett grönskande område som sjöd av liv, rikt på sjöar och vattendrag. Men så slog torkan till och när regnet väl kom var det tillsammans med en störtflod av lera, som sköljde iväg sköldpaddorna tillsammans med deras omgivande sediment och begravde dem på en plats där de nu hittats.

Kopplingen till nutida sköldpaddors beteende i Australien känns något långsökt, och är knappast lätt att verifiera. Störtflod med regn- och lermassor är dock lättare att både förstå och verifiera, utifrån vad man idag finner på fyndplatsen. Som ett resultat efter strömmande vatten kan man ofta se att vattnets sorterande verkan” samlat ihop material med ungefär samma tyngd och storlek.  En trolig förklaring är att just detta har skett med de forntida sköldpaddorna i Kina.

Källor: Springer Link och Phys.Org

Share

]]>
http://old2.genesis.nu/2013/02/skoldpadds-soppa/feed/ 0
”Äldsta” flygfisken http://old2.genesis.nu/2013/01/aldsta-flygfisken/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aldsta-flygfisken http://old2.genesis.nu/2013/01/aldsta-flygfisken/#comments Tue, 29 Jan 2013 20:08:45 +0000 pa http://www.genesis.nu/?p=1369 Continue reading ]]> En fossil flygfisk har nyligen hittats i södra Kina. Det är den äldsta daterade flygfisken som hittats hitintills. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är den daterad till 247 miljoner år. [1] [2] [3]

Med hjälp av sina förlängda fenor gör flygfiskarna kraftiga hopp, varpå de gör korta glidflygningar i luften. Fossilen visar att flygfisk alltid varit flygfisk.

Evolutionsforskarna finner fyndet intressant då man genom detta fynd ser en tidigare evolutionär utveckling av något så fantastiskt som flygfiskar. För skapelsetroende är det ännu ett belägg för att flygfisk alltid varit just flygfisk. Samt att den begravts, och blivit till fossil, djupt ned i lagren vid en översvämningskatastrof. (Inte så märkligt då det trots allt är en fisk det handlar om, även om den befunnits uppe vid ytan understundom.)

Nutida flygfiskar finns i ett 50‑tal olika arter. De lever i alla oceaner, mest i tropiska och subtropiska delar av haven. En art ‑ större flygfisk ‑ har tillfälligt påträffats i skandinaviska vatten. Flygfiskens bröstfenor är kraftigt förlängda och breda jämfört med andra fiskars. Hos vissa arter gäller detta även bukfenorna, varför man skiljer mellan ”tvåvingade” och ”fyrvingade” flygfiskar. Det är en “fyrvingad” som nu hittats i Kina.

Det är de förstorade fenorna som fiskarna använder, då de efter kraftiga hopp gör korta glidflygningar i luften ovanför havsytan.Vid upphoppet ”propellrar” de med stjärtfenan, omkring 70 gånger i sekunden.

Tidigare fossila fynd visar förstorade bröstfenor hos flera forntida fiskar. En del av dessa  klassificeras till samma familj ‑ Exocoetidae ‑ som nutida flygfiskar.[4] [5]

Källor:

 1. [1] Royal Society / B
 2. [2] New Scientist
 3. [3] Phys.Org
 4. [4] The Virtual Fossil Museum
 5. [5] Wikipedia

Läs mer om flygfisk på dinosaurier.nu

Share

]]>
http://old2.genesis.nu/2013/01/aldsta-flygfisken/feed/ 0
Tidigare utgåvor av tidningen Genesis http://old2.genesis.nu/2013/01/las-gamla-utgavor-av-genesis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=las-gamla-utgavor-av-genesis http://old2.genesis.nu/2013/01/las-gamla-utgavor-av-genesis/#comments Mon, 21 Jan 2013 15:07:32 +0000 Webmaster http://www.genesis.nu/?p=1344 Continue reading ]]> Läs tidigare utgåvor av tidningen Genesis. Genesis innehåller artiklar med ämnen som ofta är aktuella under lång tid. Klicka på höger eller vänster sida av tidningsbilden för att bläddra framåt eller bakåt i tidningen, eller på mitten för att förstora så att tidningen går att läsa (Tryck ESC för att återgå till normal visning). Det finns ett antal gamla utgåvor i pdf-format som fritt får laddas ner (se tidningsmenyn).

Share

]]>
http://old2.genesis.nu/2013/01/las-gamla-utgavor-av-genesis/feed/ 0
Om skräp-DNA som inte är http://old2.genesis.nu/2013/01/om-skrap-dna-som-inte-ar/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=om-skrap-dna-som-inte-ar http://old2.genesis.nu/2013/01/om-skrap-dna-som-inte-ar/#comments Sun, 06 Jan 2013 13:31:27 +0000 pa http://www.genesis.nu/?p=1338 Continue reading ]]> Skräp-DNA har det kallats, de delar av DNA spiralen som inte ingår i någon gen, utan mest setts som utfyllnad. Men nu har ett projekt, kallat ENCODE‑projektet, visat att de här bitarna av DNA‑strängen ofta är lika viktiga som generna själva. Här finns nämligen de instruktioner som visar hur generna ska användas, som exempelvis när, var och hur de ska slås på och av.

Det är nu inte en helt ny forskning, utan flera forskare har även tidigare hävdat att det inte handlat om något “skräp”. Man har sett att här finns funktioner som är till nytta, kanske rent utav de viktigaste. Många av dessa DNA-sekvenser är unika för människan.

För några år sedan publicerade exempelvis en grupp forskare en studie där man sa sig ha hittat en DNA-sekvens, där bland annat våra specifika händer med sina mjuka, känsliga och böjbara fingrar har sitt ursprung. “En molekylär komponent av mänsklighet” uttryckte sig en av forskarna involverade i studien.3

I takt med att forskningen framskrider är det hög tid att termen “skräp-DNA” städas bort ur  vetenskapliga sammanhang!

Källor: New Scientist, Smithsonian.com och Science 2008 vol 321 sid 1346-1350

Läs mer om f.d. skräp-DNA i Genesis nr 4 2007 sid 18-19

Share

]]>
http://old2.genesis.nu/2013/01/om-skrap-dna-som-inte-ar/feed/ 0