Archaeopteryx = fågel

För en tid sedan hävdade några forskare i tidskriften Nature att Archaeopteryx inte var någon fågel utan en dinosaurie. Artikeln skapade givetvis rubriker, och i kortare notiser framgick endast att “urfågeln var en dinosaurie”. Men granskade man det hela lite närmare upptäckte man att de forskarna som publicerat artikeln, själva medgav att bevisen för deras förslag var ganska svaga. (Se kortnytt i Genesis nr 3 2011.) [1] [2]

Andra forskare ställde sig tveksamma till studien och menade att att framtida upptäckter snabbt kunde ändra uppgifterna på nytt och placera tillbaka Archaeopteryx på fågelgrenen. Detta dröjde nu inte så länge  – för redan nu, knappt ett halvår efteråt kommer en studie som ger Archaeopteryx dess fågelstatus tillbaka. Studien är publicerad i den ansedda tidskriften Biology Letters, och de forskare som gjort denna har använt en mer detaljerad och noggrann analys för att visa att den så kallade urfågeln gör skäl för sitt namn.[3]

Det lite märkliga (och kanske tyvärr det förväntade) är att den nya, mer tillförlitliga studien, inte alls ger så många rubriker som den förra sämre underbygda gav. Man undrar därför lite vilket som är mest intressant, i så väl vetenskapliga som populära sammanhang – att publicera trovärdiga fakta eller skapa sensationella rubriker. Det finns dock undantag, måste påpekas, som exempelvis vetenskapslänken PhysOrg.com [4] som ofta rapporterar både brett och snabbt.
Ett annat exempel är den brittiska dagstidningen The Guardian, som nu var snabb med att placera tillbaka Archaeopteryx på den pinne den petats ner från i somras.[5]

Problemet är att många bara ser de första stora rubrikerna, men sällan eller aldrig andra forskares kritik eller då felaktigheterna tillrättaläggs. Tyvärr är Archaeopteryx inte det enda exemplet på detta.

Källor:

  1. [1] Nature 2011 vol 475 sid  465–470, Xu et al “An Archaeopteryx like theropod from China and the origin of Avialae”
  2. [2] Nature
  3. [3] Biology Letters
  4. [4] PhysOrg.com
  5. [5] The Guardian

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.