Svart Archaeopteryx

En studie av en fjäder från Archaeopteryx visar att den, eller åtminstone den fjädern, förmodligen var svart. Det är nu inget nytt fynd som gjorts, utan den fjäder vars färgpigment nu studerats grundligt hittades redan 1861 i Bayern i Tyskland.

När någon ny studie om Archaeopteryx publiceras väcker det som regel genast stort intresse och rapporteras på olika webbsidor. Och självklart kan det vara intressant att känna till att den så kallade urfågeln, åtminstone delvis, var klädd i svart fjäderskrud.

Väl så intressant är att forskarna i studien också såg att fjäderstrukturen är identisk med den hos nutida fåglar. Då fjädern, enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan, är daterad till 150 miljoner år drar evolutionsforskarna slutsatsen att ”moderna vingfjädrar utvecklades redan för 150 miljoner år sedan under Juraperioden”.  I och för sig har detta påvisats flera gånger förut. Ett flertal andra studier har också visat att Archaeopteryx var en vanlig, om dock lite annorlunda fågel.

Källor: Nature, Science, PhysOrg.com och ScienceNews

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.