Samma matvanor under 500 miljoner år?

Bild från Burgess Shale.

Stora mängder välbevarade fossil har hittats i Burgess Shale, bl.a. havssniglar vars mundelar var fullt utvecklade för 500 miljoner år sedan, om man får tro evolutionistisk datering.

Havssniglar har ätit på samma sätt under 500 miljoner år. Det är kontentan av några fynd som gjorts i Burgess Shale, denna så rikliga fyndplats för fossil uppe i Klippiga bergen. Fossilen härifrån kommer från djur som levt djupt nere på havsbottnen, och sedan har havsbottnarna pressats upp och bildat höga berg. Kvar i bergen ligger det fullt med fossil, bland annat dessa havssniglar.

Fast de 500 miljoner åren kommer från en beräkning som gjordes på ett kontor, den så kallade geologiska tidsskalan. Den i sin tur används som grund för evolutionsforskarnas teorier. Och det finns anledning att tro att den inte stämmer så bra: Det man nämligen säkert kan veta är att de fossila sniglarnas mundelar ser likadana ut som på de havssniglar som lever idag, och att dessa mundelar är i sig en intrikat konstruktion liknande ett transportband. Vilket i sig är ett intressant forskningsresultat, oavsett hur lång tid som förflutit däremellan.

Källa: Phys.Org

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.