En gång lus, alltid lus

”Man skulle tro, att om man går tillbaka till trias, så skulle man hitta en mellanform till gallkvalster, men nej! Redan för 230 miljoner år sedan fanns alla karakteristiska kännetecken där – en lång, segmenterad kropp, två par ben istället för fyra som annars är det vanliga hos löss, unika fjäderklor och mundelar.”

Spindel i bärnsten

Att hitta spindeldjur och andra småkryp i bärnsten är ingenting ovanligt - tvärtom! Och likheten med de nutida insekterna är ofta slående.

Det säger David Grimaldi, forskare och bärnstensexpert, apropå ett fynd i bärnsten som nyligen gjorts i italienska Alperna, i Dolomiterna. Gallkvalster är en speciell grupp löss som enbart lever av växter. Den enda skillnaden mellan de fossila och nutida var väl egentligen att de fossila tros ha levt av de tallar som kådan – numera bärnstenen – kom ifrån. Nutida gallkvalster lever mestadels av blommande växter.

Enligt evolutionsforskarna är de två gallkvalster, samt en fluga, de två äldsta artropoderna man hittats i bärnsten, viket man menar är extra intressant. (Artropoder är den djurgrupp som inkluderar insekter, spindeldjur och kräftdjur.) Men det är varken de äldst daterade artropoderna eller bärnstenen som hittats. Andra fynd av fossila artropoder har daterats till över 500 miljoner år, och av bärnsten till 340 miljoner år.

Med tanke på citatet ovan blir man lite förvånad över en annan kommentar om de nyupptäckta fynden från Dolomiterna. Nämligen att fynden från den italienska bärnstenen ”banar väg för för en bättre förståelse av den väg evolutionen tagit”. Men – de fanns där ju fullt färdiga, och de ser likadana ut idag! En lite märklig väg kan man tycka, som inte skulle ha slingrat sig framåt under 340 miljoner år!

Källor: PNAS, Phys.Org, Science och ScienceNews

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.