Forntida pollination

Historia skrivs på många olika sätt. Ett av dem är geologin med bland annat många välbevarade fossil. Inte minst bärnsten berättar mycket om den forntida världen genom de fossil som ofta ligger inkapslade i den nu förstenade kådan.

Ett exempel på detta är några bärnstensfynd, som nyligen hittats i Spanien. Utifrån dessa kan vi läsa att insekter pollinerade växter även i den forntida växtligheten. De insekter som hittats i bärnstenen består av sex fossila trips, täckta med hundratals små pollenkorn. Själva tripsen är mindre än 2 mm långa. Evolutions-forskarna ser det som den äldsta direkta indikationen på pollination, då bärnstenen daterats till ca 100 miljoner år enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan.

De mest kända av nutidens pollinerare är fjärilar och bin. Men även en stor mängd av mindre kända insekter, som trips och skalbaggar, flyger mellan han- och honblommor och transporterar de livsviktiga pollenkornen. Mest förekommer det bland blommande växter, som är rika på nektar, så viktig för insekternas överlevnad. Men även så kallade nakenfröiga växter, som exempelvis olika granar och tallar, pollineras ibland av olika insekter.

Idag är över 80 % av alla växter beroende av insekters pollination för sin överlevnad. Hur mycket av den siffran som ändrats över tiden kan vi förstås inte med säkerhet veta. Av bärnstensfynden i Spanien ser vi att pollinationen fungerade vid den tid bärnstenen bildades. Enligt skapelsetroende forskare skedde detta i samband med Noas flod. Det bör ha fungerat perfekt redan i Eden.

Källor: PNAS och Phys.Org
Läs mer om hur bärnstenen tros ha bildats i Genesis nr 4 2006

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.