Nya, gamla salamanderfynd

Publikationer av fossilfynd från den så fossilrika  provinsen Liaoning i Kina duggar tätt i den vetenskapliga pressen, och artrikedomen bland fynden är stor. Ett av de senaste gäller några fossila salamandrar, med det vetenskapliga namnet Beiyanerpeton jianpingensis. [1] [2]

Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan har fossilen daterats till 157 miljoner år och salamandern sägs vara förfader till 557 olika arter av nutida salamandrar. Beiyanerpeton jianpingensis uppges vara mycket lika nutida salamandrar med långa kroppar och svansar, samt korta ben. Gälar och platta svansar visar att det rör sig om vattenlevande salamandrar. De vuxna exemplaren var ca en decimeter långa. Så – förfadern tycks inte varit speciellt olik sina efterlevande. Vilket en förfader i och för sig inte behöver vara, den behöver ju bara ha levt lite tidigare i historien. Här föreslås det 157 miljoner år, vilket finns anledning att ifrågasätta.

Några andra intressanta fossilfynd av salamandrar har nyligen gjorts i inre Mongoliet (Jeholotriton paradoxus och Chunerpeton tianyiensis). Även dessa är mycket lika de nutida, trots en datering på ca 150 miljoner år. Hos dessa fossil finns även maginnehållet bevarat, vilket visar att dessa forntida salamandrar likt nutida bland annat livnärde sig på musselkräftor. [3] [4] [5].

Bland tidigare gjorda fossilfynd av salamandrar kan nämnas ett exemplar av jättesalamnder från Tyskland i övre tertiär. Då detta fossil hittades, i början av 1700-talet, trodde man att det var skelettet efter någon människa, som omkommit under syndafloden och fossilet fick därav sitt namn – Homo diluvii testis “Människan som vittnar om floden”. Så småningom upptäckte man dock likheten med den (över en och en halv meter långa) nutida, japanska jättesalamandern till vilket släkte det nu räknas. Likheten är så stor att man funderat över om det till och med rör sig om samma art. [6]

Källor:

  1. [1] http://www.pnas.org/content/early/2012/03/07/1009828109.full.pdf+html
  2. [2] http://phys.org/news/2012-03-salamander-china-oldest-kind.html
  3. [3] http://www.springerlink.com/content/48718565g8v13013/fulltext.pdf
  4. [4] http://www.physorg.com/news/2012-02-jurassic-salamanders-stomach-contents-mongolia.html
  5. [5] http://www.icr.org/article/6724/
  6. [6] Djurens värld, Förlagshuset Norden AB Malmö 1973 sid 72 – 73

Läs mer om fossila salamandrar i Genesis nr 2 2001 och i http://www.genesis.nu/2010/04/valbevarade‑mjukdelar‑i‑salamanderfossil/

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.