”Äldsta” flygfisken

En fossil flygfisk har nyligen hittats i södra Kina. Det är den äldsta daterade flygfisken som hittats hitintills. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är den daterad till 247 miljoner år. [1] [2] [3]

Med hjälp av sina förlängda fenor gör flygfiskarna kraftiga hopp, varpå de gör korta glidflygningar i luften. Fossilen visar att flygfisk alltid varit flygfisk.

Evolutionsforskarna finner fyndet intressant då man genom detta fynd ser en tidigare evolutionär utveckling av något så fantastiskt som flygfiskar. För skapelsetroende är det ännu ett belägg för att flygfisk alltid varit just flygfisk. Samt att den begravts, och blivit till fossil, djupt ned i lagren vid en översvämningskatastrof. (Inte så märkligt då det trots allt är en fisk det handlar om, även om den befunnits uppe vid ytan understundom.)

Nutida flygfiskar finns i ett 50‑tal olika arter. De lever i alla oceaner, mest i tropiska och subtropiska delar av haven. En art ‑ större flygfisk ‑ har tillfälligt påträffats i skandinaviska vatten. Flygfiskens bröstfenor är kraftigt förlängda och breda jämfört med andra fiskars. Hos vissa arter gäller detta även bukfenorna, varför man skiljer mellan ”tvåvingade” och ”fyrvingade” flygfiskar. Det är en “fyrvingad” som nu hittats i Kina.

Det är de förstorade fenorna som fiskarna använder, då de efter kraftiga hopp gör korta glidflygningar i luften ovanför havsytan.Vid upphoppet ”propellrar” de med stjärtfenan, omkring 70 gånger i sekunden.

Tidigare fossila fynd visar förstorade bröstfenor hos flera forntida fiskar. En del av dessa  klassificeras till samma familj ‑ Exocoetidae ‑ som nutida flygfiskar.[4] [5]

Källor:

  1. [1] Royal Society / B
  2. [2] New Scientist
  3. [3] Phys.Org
  4. [4] The Virtual Fossil Museum
  5. [5] Wikipedia

Läs mer om flygfisk på dinosaurier.nu

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.