Sköldpadds-soppa

I den fossilrika Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina har paleontologerna gjort ett anmärkningsvärt stort fynd av fossila sköldpaddor, ca 1800 stycken. Ryggskölden hos fossilen är ca 15-20 cm.

Fossilen ligger i högar, staplade på varandra. Sköldpaddorna ligger så tätt som 36 per m2. Även om det finns gott om andra fossil i närheten, är sköldpaddsfossilen knappt blandade med några andra fossil. Under de senaste åren har man annars här hittat fossil efter exempelvis hajar, krokodiler, däggdjur och åtskilliga dinosaurier. Lagren (jura) med sköldpadds-fossilen är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterade till 160 miljoner år.

Den förklaring som forskarna ger till den stora anhopningen av dessa fossil, hämtas från sköldpaddors beteende i nutidens Australien. Där samlas ibland sköldpaddorna under svåra torrperioder i kvarvarande vattenpölar för att invänta regn. Enligt forskarna var det fossilrika området i Kina tidigare ett grönskande område som sjöd av liv, rikt på sjöar och vattendrag. Men så slog torkan till och när regnet väl kom var det tillsammans med en störtflod av lera, som sköljde iväg sköldpaddorna tillsammans med deras omgivande sediment och begravde dem på en plats där de nu hittats.

Kopplingen till nutida sköldpaddors beteende i Australien känns något långsökt, och är knappast lätt att verifiera. Störtflod med regn- och lermassor är dock lättare att både förstå och verifiera, utifrån vad man idag finner på fyndplatsen. Som ett resultat efter strömmande vatten kan man ofta se att vattnets sorterande verkan” samlat ihop material med ungefär samma tyngd och storlek.  En trolig förklaring är att just detta har skett med de forntida sköldpaddorna i Kina.

Källor: Springer Link och Phys.Org

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.