Icke-evolutionära mönster

Jag läser i min lokaltidning Västmanlands Läns Tidning (2013-02-07) om nya rön kring Homo erectus. Några citat:

”Det mesta pekar alltså mot att något exceptionellt i människolinjens historia inträffade just då, vid den tidpunkten. Hjärnan blev mycket större och kroppsformen förändrades, samtidigt som kulturen och redskapstillverkningen genomgick en revolution.”

”Allt detta måste ha utspelat sig inom en mycket kort tidsrymd. Plötsligt tog evolutionen ett språng.”

”Lika märkligt är att språnget avlöstes av en mycket lång period då nästan ingenting hände.”

Många, stora, snabba och samtidiga förändringar alltså, följt av lång tid utan förändringar. Låter inte detta som raka motsatsen till evolution?

Share

About Anders G

Föreningen Genesis talesman
This entry was posted in Kortnytt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.