Evolutionister, vakna upp!

Min lokaltidning VLT beskriver 2013-05-18 en studie i Nature där man rapporterar om att forskare nu funnit både människoapor och markattartade apor i oligocen och därmed täppt till ”ett stort hål” i primaternas historia. Det låter väl som en framgång för evolutionsläran? Inte alls, för det man hittat är två ”klart åtskilda” representanter för människoapor respektive markattartade apor. Den antaget gemensamma anmodern ”måste sökas i ännu djupare berglager”.

Evolutionister, vakna upp! Ännu en gång visar fynden på klart åtskilda grupper. Mellanformerna dem emellan är rena önsketänkanden. Ni kan alltid hoppas hitta dem genom att gräva ännu lite djupare, men när ska ni våga följa bevisen dit de leder, dvs att grupperna är skapade fullt färdiga från början?

Share

About Anders G

Föreningen Genesis talesman
This entry was posted in Kortnytt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.