Neanderthalarna överraskar (?) igen

”Neanderthalarna var mer avancerade än vad man hitintills trott” kunde man nyligen läsa på en hemsida med vetenskapsnyheter. Vilken gång i ordningen, undrar man, när man läser en liknande rubrik.

Neanderthalare.

Sakta men säkert börjar uppfattningen att neanderthalaren var en helt vanlig människa sjunka in. Det börjar nu även märkas i flera nygjorda rekonstruktioner, som här på Neanderthal Museum Mettman i Tyskland.

Dennna gång är det med utgångspunkt från en forskningsstudie av den amerikanske forskaren Julien Riel-Salvatore, rörande Neanderthalarnas boplatser i Italien. Speciellt har Riel-Salvatore fokuserat på en forntida kultur i södra Italien, vid namn Uluzzian-kulturen, vilken tros ha grundats av neanderthalarna.

Enligt forskarna var Uluzzian-kulturen geografiskt åtskild från kulturer längre norrut, vilka tillskrivs Homo sapiens. I sin forskning har Riel-Salvatore funnit många avancerade verktyg och andra kulturyttringar på utgrävningsplatser från Uluzzian-kulturen. Hans slutsatser blir att neanderthalarna var fullt kapabla att själva konstruera dessa föremål, utan influenser från den ”moderna” människan. Riel-Salvatore säger sig nu vilja rehabilitera neanderthalarna, och menar att de var betydligt mer fyndiga och påhittiga än vad man hittills ansett dem vara. ”Vi är mer bröder än avlägsna kusiner” definierar han släktskapet mellan dem och oss.
Att neanderthalarna tillhör vår art Homo sapiens är vad skapelsetroende länge har hävdat, och fynden som pekar i den riktningen är många. Rubriken ”Neanderthalarna mer avancerade än man trott” borde nog snarare ha varit ”Återigen nya fynd som visar att neanderthalaren var lik den moderna människan”!

Källor: Journal of Archaeological Method and Theory, PhysOrg och Current Anthropology

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.