En fikonstekel är en fikonstekel är en fikonstekel…

Fossila fikonsteklar, som hittats på den brittiska ön Isle of Wight, har visat sig vara nästan identiska med de fikonsteklar som lever idag. Fossilen är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterade till ca 34 miljoner år.

Nu var det inte direkt några nya fynd som hittats på den brittiska ön. Men då fossilen upptäcktes för ca 90 år sedan misstog man det för en myra. Men misstaget uppdagades då en expert på fikonsteklar nyligen fick i uppdrag att titta närmare på fyndet.

Fikonsteklar är millimeterstora små insekter som lever i symbios med fikusväxter, där båda parter är beroende av varandra. Såväl de nutida som fossila insekterna har bland annat fickor på undersidan av kroppen, där de samlar pollen som de tar med sig till nya träd.

För många fåglar och däggdjur är fikon en viktig näringskälla, i de områden de växer. Samspelet mellan insekter och fikon är således av stor betydelse, och bör så ha varit även bakåt i historien. De fossila fikonsteklerna från Isle of Wight vittnar om att detta samspel fungerat och att fikon och fikonsteklar funnits till lika länge. Hur länge råder som vanligt delade meningar om, mellan skapelsetroende forskare och evolutionsforskare.

Källor: Biology Letters och PhysOrg

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.