Välbevarade mjukdelar i salamanderfossil

I Spanien har forskarna hittat välbevarad muskelvävnad i en fossil salamander. Enligt forskarna som undersökt vävnaden har den knappast förändrats från sitt ursprungliga skick. Den innehåller många fina, mikroskopiskt små detaljer och runda blodkärl fyllda med blod. Tidigare liknande fynd har gjorts inuti ben eller inneslutna i bärnsten, medan den nyfunna muskelvävnaden låg tätt intill ryggraden hos salamandern.

Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är den fossila salamandern daterad till 18 miljoner år. Under senare tid har flera uppmärksammade fynd gjorts av fossil som innehåller blodceller och protein med ännu högre dateringar, som 68 och 80 miljoner år. Man har även hittat fossil benmärg i grodor, som daterats till 10 miljoner år, för att nämna några exempel. Med tanke på hur snabbt dessa ämnen normalt bryts ned, är de höga dateringarna lite svåra att ta till sig.

Källor: Royal Society, PhysOrg och Creation

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.