Fossil från jättesjöfågel

En 40 cm lång fossil skalle från en jättesjöfågel har hittats i Peru. Fossilen är klassificerad som en så kallad pelagornithid, en familj av numera utdöda stora sjöfåglar. Fyndet sägs vara den bäst bevarade fossila skallen av dessa sjöfåglar som hittats hitintills. Beräknat utifrån skallens storlek tros vingbredden hos fågeln varit upp till sex meter.

Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan har skallen daterats till mellan åtta och tio miljoner år, efter de klippor där forskarna fann fossilen. Baserat på dateringar (enligt samma principer) av tidigare fossil tros denna fågelfamilj dött ut för ca tre miljoner år sedan. Fossil från pelagornithiderna kommer från Nordamerika, Nordafrika och Antarktis, vilket visar på en stor geografisk spridning. De ”äldsta” kommer från klippor daterade till bortåt 60 miljoner år.

Exakt vad för slags sjöfåglar det rörde sig om, råder det delade meningar om bland forskarna. Många placerar dem bland pelikanfåglarna, därav namnet och den biologiska indelningen. Andra liknar dem (bortsett från näbben) vid stormfåglar, medan några menar att de skulle vara besläktade med ankor.

Det nyupptäckta fossilet kommer från en klippformation i Peru, kallad Pisco-formationen. Här har man även tidigare hittat fossil från samma slags sjöfågel. Man har även hittat en stor mängd valar (bortåt 150 hela skelett) och andra havslevande djur. På vissa av valarna finns även barderna kvar, vilka sällan bevaras som fossil. Inte heller på nutida valkadaver förblir dessa kvar särskilt länge på grund av sitt mjuka material (ett protein kallat keratin, detsamma som bland annat hår och naglar är uppbyggda av). Barderna sitter inte heller fast särskilt väl i överkäken ens på levande valar.

De klippor som fossilen grävts fram ur visar inga tecken på att det skulle röra sig om någon gammal havsbotten. De saknar exempelvis maskhål eller olika havsorgansimers påverkan. Klipporna består av en bergart som ser ut att ha bildats i ett skred, kallad diamiktit. Allt tyder på att såväl valar, som sjöfåglar och andra djur som hittats här dött i någon katastrof, då kropparna snabbt begravts under sediment och blivit till fossil.

Källor: PhysOrg.com, GeoScienceWorld, Wikipedia och Answers in Genesis

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.