”Ardi” – din förfader?

1994 hittade forskare ”apmänniskan” Australopithecus ramidus. Efter nya undersökningar och nya fynd av (förmodligen) samma varelse, år 2009, fick samma fossil det nya namnet Ardipithecus ramidus. Den välkända tidskriften Science utsåg det till 2009 års viktigaste vetenskapliga fynd. Så – detta är något ”riktigt viktigt”! Ja, i alla fall om man tror på evolutionsteorin.

Undersöker man vad man egentligen hittat, så rör det sig om en varelse som är mer ”aplik” än ”Lucy” (”Lucy” ser ut som en hane av en variant av nu levande dvärgschimpanser – se t ex ”Vårt ursprung?” av Mats Molén). Varelsen hade dock lite stabilare fötter än schimpanser, vilket gjort att man tror att den gick upprätt. Men, vanliga apor har också stabilare fötter än schimpanser – och de går inte upprätt. ”Ardi” är dessutom så olik schimpanser och människor att man med den måste föreslå en ny evolutionsserie till människan, från något som inte liknar en schimpans. Det blir en ny vändning på evolutionshistorien det.

De delar man hittat av ”Ardi” låg utspridda över ett område som sträcker sig över ca 1,5 km. Delarna ser ut som från apor och själva evolutionen till människa är något man tolkar in. De delar man inte hittat har man tolkat som att de såg ut som en mellanform. De bilder man visar upp av ”Ardi” är alltså till stor del långtgående spekulationer och tolkningar. I de elva artiklar i Science där man skrivit om ”Ardi” används ordet ”troligen” ca 78 gånger och ord som betyder ungefär ”föreslår/kan tolkas” används ca 117 gånger (förutom en mängd andra liknande ord).

Innan forskare hittar mer kompletta fynd från varelsen kan vi inte säga exakt vad det var. Det kanske var en stor variant av något slags apa som lever idag eller kanske en utdöd apa.

Källor: Acts & Facts, RILSource/CMI och Science

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.