Helad i två steg

I USA fick en man i femtioårsåldern, som opererats mot grå starr tillbaka sin syn. Och fastän det nu inte längre var något fel på mannens ögon kunde hans hjärna inte få ut något meningsfullt av det han såg. Allt han såg – ljus, färger och rörelser – flöt ihop till en dimma, och det tog ungefär en månad innan han exempelvis kunde se ett träd som en helhet, med stam, löv och allt. För andra med liknande erfarenheter har det tagit ännu längre tid. Detta är vanligt bland människor som varit blinda sedan födseln eller tidig barndom och fått tillbaka sin syn. En term som på fackspråket kallas agnosi – en oförmåga för hjärnan att omtolka bland annat synintryck.

Denna händelse kastar ljus över Bibelns berättelse om när den blinde mannen i Betsaida får tillbaka sin syn (Mark 8:22-25). Kanske har vi här förklaringen till varför Jesus helade just den mannen i två olika steg? Först tycks mannen se dunkelt, han kan se människorna gå omkring “men de liknar träd”. När Jesus så på nytt lägger händerna på hans ögon kan mannen se klart och tydligt, även på långt håll (Mark 8:22-25). Om vi speglar detta i den moderna läkarvetenskapen, enligt ovan, tycks det som om Jesus återställde hjärnans alla funktioner på ett ögonblick, något som vid en naturlig läkedomsprocess tagit lite längre tid.

Källa: Creation.com

Share
This entry was posted in Kortnytt and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.