Tag Archives: växter

Forntida pollination

Historia skrivs på många olika sätt. Ett av dem är geologin med bland annat många välbevarade fossil. Inte minst bärnsten berättar mycket om den forntida världen genom de fossil som ofta ligger inkapslade i den nu förstenade kådan. Ett exempel … Continue reading

Kategorier: Kortnytt | Etiketter: , | Leave a comment

Istidsfrön

En liten nejlik-liknande växt från Ryssland fick nyligen stora rubriker. Växten uppges vara av obestämd art, men har ändock begåvats med ett vetenskapligt artnamn: Silene stenophylla. Det anmärkningsvärda med växten är att den framodlats ur frön som legat nedfrusna i … Continue reading

Kategorier: Kortnytt | Etiketter: , | Leave a comment

Blommande växter tidigt i historien

Mångfalden av blommor var stor redan tidigt i historien. Det visar en studie som gjorts av svenska forskare vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. De fossil man studerat är enbart några millimeter stora och de ”äldsta” bland dem har enligt evolutionsteorin … Continue reading

Kategorier: Kortnytt | Etiketter: , | Leave a comment