Prenumerera på Genesis

Föreningen ger ut papperstidningen Genesis som utkommer 4 gånger per år.

Beställning

Du kan beställa din tidningsprenumeration på olika sätt:

  1. Betala in prenumerationsavgiften med PlusGiro (fyll i namn och adress tydligt på blanketten!)
  2. Beställ och betala direkt i vår Webb-butik!
LandPlusGiro/KontoNormalprisStudent/Pensionär
Sverige29 55 88-8
Stödprenumeration
155 SEK
250 SEK
115 SEK
DanmarkIBAN: SE1895000099602602955888
BIC: NDEASESS
190 DKR130 DKR
Finland *800011-70 84 53 3419 EUR15 EUR
Norge7877.08.18744190 NKR130 DKR
Övriga29 55 88-8
(Sverige)
155 SEK **115 SEK **

* Postgirot i Finland ger inte din adress eller övriga meddelanden, så du måste skicka brev till nedanstående adress och tala om namn, adress, och vad som beställts!
** Tillägg för porto: Europa (utanför Norden) 60 SEK, Övriga världen 100 SEK

Gåvoprenumeration

En gåvoprenumeration har samma pris som en vanlig prenumeration. Presentkort för gåvoprenumeration finns här (PDF-fil). Skriv ut filen, vik därefter pappret på längden och sedan på tvären.

Prenumerationsfrågor och adressändringarFrågor om efterbeställningar
Pär Andersson
Sunknäsvägen 26
793 40 Insjön
tel: 0247-40609 (kvällstid)
prenumeration@genesis.nu
Bertil Hoffman
Borgby
730 40 Kolbäck
tel: 0220-405 08
bertil.hoffman@crossnet.se

Din prenumerationskod

Vid adresslappen på tidningen står tre tecken:

  • Första tecknet: P = Prenumerant, M = Medlem, S = Skola
  • Andra tecknet: Visar det år för vilken prenumerationen är betald. 12=2012, 13=2013 osv. upp till 19=2019.
  • Tredje tecknet: Visar på samma sätt vilket år du betalade medlemsavgiften senast. För icke-medlemmar står ‘N’.
Share

Comments are closed.